vizuální identita

Když už máme hotové logo, je třeba z něj vytvořit vizuální identitu, což znamená jednotný předpis, jak bude logo používáno na všech myslitelných i nemyslitelných tiskovinách, předmětech movitých a nemovitých věcech.) Prostě všude.

Já třeba beru jako součást loga vymyšlení vizuální identity, neboť vychází z jeho podstaty
a konceptu, na základě jehož autor logo tvořil. Ovšem může se stát, že máte značku, která vizuální identitu nemá. Takže mu jí vytvoříme, pakliže logo bude nosné.

Vizuální identita je hned po logu nejdůležitějším komunikačním prvkem, není radno ji podceňovat. Cena za tvorbu vizuální identity se pohybuje od 5 000,- za koncepční systém plus 600,-/hod, za aplikace na jednotlivá média.